FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Başkan 
Prof. Dr. Durmuş AKALIN Üye 
Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU   Üye
Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ  Üye 
Doç. Dr. Alime BAYINDIR EROL  Üye
Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖNCEL   Üye
Fakülte Sek. Hulusi Özkan BİLGİN   Raportör