FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Turan KARADENİZ Başkan 
Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU   Üye
Prof. Dr. Recep Şahin ARSLAN  Üye
 Prof.Dr.Hülya KABAKÇI KARADENİZ Üye 
Doç. Dr. Alime BAYINDIR EROL  Üye
Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖNCEL   Üye
Fakülte Sek. Hulusi Özkan BİLGİN   Raportör