Yönetmelikler

PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 02.07.2021

Yatay Gecis Yonetmeligi (YÖK - 18.03.2016 değişiklikleri ile)

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği (23.12.2016)

Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Yönetmeliği)

PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (26.10.2016)

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK (BELGELERİN ASLI GİBİDİR YAPILMASI HK.)

Yönergeler

PAÜ Diploma,Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Ve Teslimine İlişkin(01022016)

PAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi (12.12.2016)

PAÜ Onlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Gecis Esaslarına İliskin (21.08.2015)

PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi (26.12.2016)

PAÜ Özel Öğrenci Yönergesi (26122016)

Turizm Fakültesi Staj Yönergesi