Misyonumuz

Bir Eğitim Kurumu Olarak... Ülkemiz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, yönetim anlayış ve becerisine sahip, bilgi teknolojilerini kullanabilen, iletişim, yaratıcılık ve sentezleme yetenekleri gelişmiş, teorik ve pratik mesleki bilgiye sahip, toplumsal değerlere saygılı orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir. Bir Araştırma Kurumu Olarak... Denizli ili ve tüm Türkiye’nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerin sürdürülebilir turizm amaçlı kullanım şekillerinin araştırılmasına katkıda bulunarak, bölgenin ülke turizm performansına olan mevcut katkılarının arttırılmasına yönelik çalışmalara destek olmaktır.