Turizm Fakültesi, ilk olarak 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2013 yılında “Yüksekokulların Fakülteleşmesi” sürecine dahil olarak Turizm Fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiş ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında fakülte olarak ilk öğrencilerini almıştır.  Eğitim-öğretim süresi dört yıl olan Turizm Fakültesi, yüksekokul olarak 2014-2015 ve fakülte olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizin tüm bölümlerinde isteğe bağlı hazırlık bulunmaktadır. 

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm fakültemizin amacı sektörün ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, yönetim anlayış ve becerisine sahip, iletişim, yaratıcılık ve sentezleme yetenekleri gelişmiş, teorik ve pratik mesleki bilgiye sahip, toplumsal değerlere saygılı nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde;

* Turizm İşletmeciliği,

* Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

* Turizm Rehberliği ve

* Rekreasyon Yönetimi bölümleri yer almaktadır.

 

Her bölümde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık vardır. Fakültemizde ilk yıl bölümlerdeki dersler çoğunlukla ortak müfredatla yürütülmektedir. İkinci yıldan itibaren ise her bölüm, kendi alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslere yoğunlaşmaktadır. Meslek stajları ile birlikte öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi de sağlanmaktadır. 


Turizm Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Serkan BERTAN, sbertan@pau.edu.tr
Dekan Yardımcıları: Doç. Dr. Semih ARICI, Dr. Öğr. Üyesi Serap Alkaya
Turizm Fakültesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu: Doç. Dr.  Semih ARICI

ÇİFT ANADAL ANLAŞMALARI 
Turizm İşletmeciliği Bölümünün; Turizm Rehberliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri ile, Turizm Rehberliği  Bölümünün; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji bölümleri ile, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün; Turizm Rehberliği bölümü ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı olmak üzere üç tezli yüksek lisans programı ile Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programı bulunmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Fakültemizin öğrencileri Erasmus veya özel değişim programları kapsamında çok sayıda üniversitede eğitim alabilmektedir. Turizm Fakültesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, çok sayıda Erasmus+ ve KA107 anlaşmaları gerçekleştirmiştir. Fakültemize her yıl çok sayıda yabancı öğrenci gelmektedir. 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ 
Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Hierapolis: Turizm ve Kültürel Miras Dergisi, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin akademik ‘hakemli’ yayın organı olup turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, rekreasyon yönetimi, kültürel miras, gastronomi ve mutfak sanatları ile ilişkili farklı disiplinlerle ilgili çalışmaların yer aldığı bir dergidir.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Fakültemiz bünyesinde 4 topluluk faaliyet göstermektedir. Bunlar; Turizm Topluluğu, Gastronomi Topluluğu, Turizm Rehberliği Topluluğu, Rekreasyon ve Eğlence Topluluğu

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL
Fakültemiz 2020-2021 öğretim yılı itibarıyla; 22 akademik ve 7 idari personel ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

ÖĞRENME ORTAM VE KAYNAKLARI

Fakültemiz öğrenim ortam ve kaynaklarına ilişkin dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Turizm Fakültesi Öğrenim Ortam ve Kaynakları

DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN FAKÜLTEMİZ FİZİKİ İMKANLARI

Fakültemizin dezavantajlı öğrencilerimiz için fiziki imkanlarını gösterir dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Dezavantajlı Öğrencilerimiz İçin Katkı Rehberi

TOPLUMSAL KATKI ÇALIŞMALARIMIZ 

Fakültemiz toplumsal katkı çalışmalarına ilişkin dosyaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2022 - 2023 Toplumsal Katkı Bülteni

2022 YILI BÜLTENİ

Turizm fakültesi 2022 yılı bültenine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz (20.07.2023):

2022 Yılında Neler Yaptık

EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK TEŞVİK VE ÖDÜLLENDİRME

Fakültemiz bünyesindeki akademik personelimize 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle her sene sonunda  Q1,Q2,Q3,Q4 yayını olması durumunda başarı belgesi verilir.

MEZUNLAR
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Girişimciliğin desteklendiği fakültemizde öğrencilerimiz kendi işletmelerini de kurabilmektedir. Mezun öğrencilerimizin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen, bir kısmı üniversitelerde akademisyen olarak görev almaktadır. Turizm Rehberliği mezunlarımız ise turist rehberi olarak çalışmaktadır. Mezun bilgi sistemi oluşturulmuştur:  www.pau.edu.tr/turizmfakultesi

PROJELER
Kültürel Mirasın Turizmle Bütünleşememesinin Nedenleri: Seyahat Öneri Sistemlerinin Geliştirilmesi (TUBİTAK Proje)
Denizli Turizm Rotaları (PAU BAP) www.pau.edu.tr/turizm
Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi (TUBİTAK Proje) https://www.pau.edu.tr/kulturelmiras 
Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Analizi (TUBİTAK Proje) https://www.pau.edu.tr/covidanaliz 
Festival ve Gastronomi Değerlerine Yönelik Tercihler ve Algılamalar (Proje)
Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (Erasmus Proje) 
Denizli Sesli Rehber  (PAU BAP) 

KONGRE-SEMPOZYUM
23. Ulusal Turizm Kongresi (12-15 Ekim 2023) https://www.pau.edu.tr/utk23 
Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi (1-3 Mayıs 2023) www.pau.edu.tr/gt 
V. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi (30 Eylül-2 Ekim 2022)
Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi (20-21 Mayıs 2022) www.pau.edu.tr/sttk Sürdürülebilir Termal Turizm Kitabı
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu (1 Ekim 2020)  https://www.pau.edu.tr/tdts/tr

SÖYLEŞİLER
Hedef Turizmde Marka Kent Denizli (23 Aralık 2022)
Turizmin Temel Taşları  (13 Aralık 2022)
İnternetin Turizm Kavramındaki Önemi (25 Kasım 2022)
Atatürk ve Beden Dili (10 Kasım 2022) 
İletişim Eğitimi (15 Mayıs 2022) 
Mezunlarımız ve Denizli Temalı Söyleşi (18 Nisan 2022) 
Taş Devri’nde Denizli ve Denizli Adamı (7 Nisan 2022) 
TUI Yöneticileri ile Söyleşi (8 Mart 2022)
Dünya Rehberler Günü Etkinliği Söyleşi (22 Şubat 2022) 
Müzecilik, Kazılar, İstatistikler, Restorasyon (20 Aralık 2021) 
Denizli'nin Türkiye Turizmindeki Yeri Hakkında Söyleşi (13 Aralık 2021)
Mezun Öğrencilerimiz Farfalle Makarna ve İzmir Makarnacısı Kurucularının Marka Hikayeleri Söyleşisi (23 Kasım 2021)

ETKİNLİKLER
100. Yıl Turizm Hatıra Koruluğu (9 Ocak 2023) 
Hadi Gel Konuşalım Öğrenci Destek Birimi Bilgilendirme Semineri (8 Aralık 2022)
30. Yıl 30 Çam Ağacı ve 30 Çınar Ağacı Dikim Etkinliği (8 Kasım 2022)
2. Uluslararası Gastronomi Festivali ve Yemek Yarışması (4-6 Kasım 2022)
Denizli Gastronomi Yarışması (26 Eylül 2022) 
Oryantasyon seminerleri (22 Eylül 2022)
Yaz bitti tanışma etkinliği (22 Eylül 2022)
Denizli Lezzet Festivali (20 Mayıs 2022) www.pau.edu.tr/gastronomi 
Kale Turizm Günleri (15 Mayıs 2022)
Beyağaç Kültür ve Tarhana Festivali (19 Mart 2022) 
6. Kariyer Günleri (7 Mart 2022)
Fakültemizin Kurumsal Logosu Belirleme Yarışması (6 Ekim 2021)
Denizli Turizm Çalıştayı (5 Mart 2020)
Engelliliğe Yönelik Farkındalık Yaratmak ve Tüm Paydaşlarını İşitme Engelliler ve İşaret Dili Hakkında Bilinçlendirme Etkinliği 
Sektör İş Birliği Toplantıları
Tanışma Etkinliği (22 Eylül 2022)
Mutfağımı Tanıyalım Etkinliği (17 Ekim 2022)
Masa Tenisi Turnuvası (25 Kasım-2 Aralık 2022)
Fuar Gezisi (16 Ocak 2023)

BROŞÜR VE TANITIM KİTAPÇIĞI

Turizm Fakültesi tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz. 

Turizm Fakültesi tanıtım kitapçığınaburadan ulaşabilirsiniz.

Adres:

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi
Kınıklı Kampüsü Denizli-Türkiye

Tel.: (+90-258 296 74 45)
Faks: (+90-258 296 74 32)

 Mail: turizm@pau.edu.tr

Web adresi: www.pau.edu.tr/turizmfakultesi/tr
Sosyal Medya (Instagram): turizmfakultesipau