PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm Fakültesi, ilk olarak 2007 yılında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak kurulmuş olup, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. 2013 yılında “Yüksekokulların Fakülteleşmesi” sürecine dahil olarak Turizm Fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiş ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında fakülte olarak ilk öğrencilerini almıştır. Eğitim-öğretim süresi dört yıl olan Turizm Fakültesi, yüksekokul olarak 2014-2015 ve fakülte olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Turizm fakültesinin amacı, sektörün ihtiyaç duyduğu temel işletmecilik bilgileriyle donanmış, yönetim anlayış ve becerisine sahip, iletişim, yaratıcılık ve sentezleme yetenekleri gelişmiş, teorik ve pratik mesleki bilgiye sahip, toplumsal değerlere saygılı orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirmektir.

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde;
*Turizm İşletmeciliği,
*Gastronomi ve Mutfak Sanatları
*Turizm Rehberliği,
*Rekreasyon Yönetimi bölümleri yer almaktadır.
Her bölümde isteğe bağlı hazırlık vardır. Fakültemizde ilk yıl bölümlerdeki dersler çoğunlukla ortak müfredatla yürütülmektedir. İkinci yıldan itibaren ise her bölüm, kendi alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslere yoğunlaşmaktadır. 
Meslek stajları ile birlikte öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi de sağlanmaktadır. 

ÇİFT ANADAL ANLAŞMALARI 
Turizm İşletmeciliği Bölümünün; Turizm Rehberliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İşletme, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleri ile çift anadal anlaşmaları bulunmaktadır. 
Turizm Rehberliği  Bölümünün; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Fransız Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji bölümleri ile çift anadal anlaşmaları bulunmaktadır. 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün; Turizm Rehberliği bölümü ile çift anadal anlaşması bulunmaktadır.

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL
Fakültemiz 2020-2021 öğretim yılı itibarıyla; 22 akademik ve 7 idari personel ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER
Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi www.pau.edu.tr/sttk 
7. Uluslararası 23. Ulusal Turizm Kongresi 
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu https://www.pau.edu.tr/tdts/tr
V. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi
Denizli Turizm Çalıştayı
Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi (Proje) https://www.pau.edu.tr/covidanaliz
Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (Proje)
Denizli Turizm Rotaları (Proje) www.pau.edu.tr/turizm
Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi (Proje) https://www.pau.edu.tr/kulturelmiras
Festival ve Gastronomi Değerlerine Yönelik Tercihler ve Algılamalar (Proje)

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Fakültemiz bünyesinde 3 topluluk faaliyet göstermektedir. Bunlar;
Turizm Topluluğu, Gastronomi Topluluğu, Turizm Rehberliği Topluluğu

SOSYAL ETKİNLİKLER
Denizli Lezzet Festivali www.pau.edu.tr/gastronomi 
Denizli Yemekleri Fotoğraf ve Video Yarışması
Kariyer Günleri (Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.)
Yöresel Gastronomi Festivali
Teknik Geziler
Yemek Yarışmaları 
Sektör işbirliği toplantıları

MEZUNLAR
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu özel sektörde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Girişimciliğin desteklendiği fakültemizde öğrencilerimiz kendi işletmelerini de kurabilmektedir.
Mezun öğrencilerimizin bir kısmı Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen, bir kısmı üniversitelerde akademisyen olarak görev almaktadır. Turizm Rehberliği mezunlarımız ise turist rehberi olarak çalışmaktadır.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı olmak üzere üç tezli yüksek lisans programı ile Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programı bulunmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Fakültemizin öğrencileri Erasmus veya özel değişim programları kapsamında çok sayıda üniversitede eğitim alabilmektedir.
Turizm Fakültesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Turizm Rehberliği bölümü için 29 Erasmus+ ve 3 adet KA107 anlaşması; Turizm İşletmeciliği bölümü için 24 Erasmus+ ve 1 adet KA 107 anlaşması; Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü için 12 Erasmus+ anlaşması gerçekleştirmiştir.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ 
Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Hierapolis: Turizm ve Kültürel Miras Dergisi, Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin akademik ‘hakemli’ yayın organı olup turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, rekreasyon yönetimi, kültürel miras, gastronomi ve mutfak sanatları ile ilişkili farklı disiplinlerle ilgili çalışmaların yer aldığı bir dergidir.

Adres:
Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi
Kınıklı Kampüsü Denizli-Türkiye

Tel.: (+90-258 296 74 45)
Faks: (+90-258 296 74 32)

Mail: turizm@pau.edu.tr

www.pau.edu.tr/turizmfakultesi/tr

Instagram: @turizmfakultesipau

 

Turizm Fakültesi tanıtım sunusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Turizm Fakültesi tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.