"PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE TESLİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE" nin ilgili maddesi

Yönergenin tam metni ektedir.

 

Diplomaların fotokopilerinin onaylanması hakkındaki usul ve esaslar ektedir.