Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Kuruluşu ve Tarihçesi

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesinin temelini oluşturan Pamukkale Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2007 yılında “Serinhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulu” ibaresi 5662 sayılı kanun ve 29/05/2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu” olarak değiştirilmiş, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Yüksekokul olarak ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

Turizm Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığının 28/3/2013 tarihli ve 374207 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/4/2013 tarihinde alınan karar neticesinde 16 Mayıs 2013 Tarihli ve 28649 Sayılı Resmi Gazete yayınlanarak kurulmuş ve fakülte olarak öğrenci almaya başlamıştır. 

 

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde;

 1. Turizm İşletmeciliği,
 2. Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 3. Turizm Rehberliği,
 4. Rekreasyon Yönetimi (pasif) bölümleri yer almaktadır.

Fakültemizde eğitim-öğretim süresi 4 yıl olup; ilk yıl tüm bölümlerdeki dersler, ortak müfredatla yürütülmektedir. İkinci yıldan itibaren ise her bölüm, kendi alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı derslere yoğunlaşmaktadır. Meslek stajları ile birlikte, öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi de sağlanmaktadır.

Fakültemiz 2020-2021 öğretim yılı itibariyle aşağıdaki verilen Akademik kadro, İdari kadro ve Öğrenci ile eğitim öğretimini sürdürmektedir.

        Akademik Kadro

 • 3 Profesör
 • 5 Doçent
 • 5 Dr. Öğretim Üyesi 
 • 9 Araştırma Görevlisi

         İdari Kadro

 • 7  İdari Personel
 • 2  Sürekli İşçi

         Öğrenci Sayısı

 • 725 Öğrenci

 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YÖNETİCİLERİMİZ

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Dönemi

Prof. Dr. Selami Sezgin

Prof. Dr. Sabahattin Nas

Prof. Dr. Ahmet Bardakçı

Doç. Dr. Mehmet Vefa Nalbant

 

Turizm Fakültesi Dönemi

Prof. Dr. Mehmet Akgün

Prof. Dr. Kasım İnce

Prof. Dr. Nuray Selma Özdipçiner

Prof. Dr. Serkan Bertan (Devam Etmekte)