TURİZM FAKÜLTESİ

Bölümler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm Rehberliği Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Fakülte Burs Komisyonu: Başkan: Kamil Yağcı Üyeler: Ezgi Atik, Nisan Yozukmaz, Mehmet Ertaş

Başkan

Ümmühan Bayram

Engin Taşkın

Kamil Yağcı

Burcu Koç

Üye

Ezgi Atik

Nisan Yozukmaz

Semih Arıcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Hatice Aktürk

Özge Kılıçarslan

Mehmet Y. Çetinkaya

Mehmet Ertaş

Fakülte Web Sayfası Ve Tanıtım Komisyonu: Başkan: Serap Alkaya Üyeler: Hatice Aktürk, Emre Atik, Mehmet Y. Çetinkaya, Burcu Koç

Bölüm

Başkan

Ümmühan Bayram

Serap Alkaya

Kamil Yağcı

Mehmet Ertaş

Üye

Ezgi Atik

Nisan Yozukmaz

Semih Arıcı

Burcu Koç

Üye

Hatice Aktürk

Emre Atik

Mehmet Y.Çetinkaya

Burçin Kırlar Can

Fakülte Uluslararası İlişkiler(Eras./İkili Anlaşma/Çift Diploma): Başkan: Semih Arıcı Üyeler: Serap Alkaya, Ümmühan Bayram, Semih Arıcı, Burcu Koç

Başkan

Ümmühan Bayram

Serap Alkaya

Semih Arıcı

Burcu Koç

Üye

Ezgi Atik

Nisan Yozukmaz

Kamil Yağcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Hatice Aktürk

Özge Kılıçarslan

Mehmet Çetinkaya

Mehmet Ertaş

Fakülte Staj Komisyonu: Başkan: Serap Alkaya Üyeler: Ezgi Atik, Semih Arıcı, Burçin Kırlar Can

Başkan

Ümmühan Bayram

Serap Alkaya

Naci Polat

Mehmet Ertaş

Üye

Ezgi Atik

Muhammet Soydaş

Semih Arıcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Hatice Aktürk

Özge Kılıçarslan

Mehmet Çetinkaya

Burcu Koç

Fakülte İntibak Komisyonu (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af): Başkan: Burçin Kırlar Can Üyeler: Hatice Aktürk, Özge Kılıçarslan, Mehmet Y. Çetinkaya, Burcu Koç

Başkan

Hande M. Öztürk

Muhammet E. Soydaş

Şeyma Ay Arçın

Burçin Kırlar Can

Üye

Ümmühan Bayram

Özge Kılıçarslan

Kamil Yağcı

Mehmet Ertaş

Üye

Hatice Aktürk

Nisan Yozukmaz

Mehmet Y.Çetinkaya

Burcu Koç

Fakülte Ders/Sınav Programı Komisyonu: Başkan: Mehmet Ertaş Üyeler: Ezgi Atik, Emre Atik, Mehmet Y. Çetinkaya, Burçin Kırlar Can

Başkan

Ümmühan Bayram

Serkan Bertan

Kamil Yağcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Ezgi Atik

Özge Kılıçarslan

Semih Arıcı

Mehmet Ertaş

Üye

Hatice Aktürk

Emre Atik

Mehmet Yçetinkaya

Burcu Koç

Bologna ve Sürekli Gelişim Grubu Komisyonu: Başkan: Burcu Koç Üyeler: Ümmühan Bayram,

Başkan

Hande Mutlu Öztürk

Muhammet E.Soydaş

Kamil Yağcı

Burcu Koç

Üye

Ümmühan Bayram

Engin Taşkın

Semih Arıcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Ezgi Atik

Özge Kılıçarslan

Mehmet Y. Çetinkaya

Mehmet Ertaş

Yurt İçi İlişkiler Komisyonu (Çift Anadal /Özel Öğrenciler): Başkan: Serap Alkaya Üyeler: Ezgi Atik, Nisan Yozukmaz, Mehmet Y.Çetinkaya, Burçin Kırlar Can

Başkan

Hande Mutlu Öztürk

Serap Alkaya

Semih Arıcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Ezgi Atik

Nisan Yozukmaz

Naci Polat

Mehmet Ertaş

Üye

Hatice Aktürk

Özge Kılıçarslan

Mehmet Y.Çetinkaya

Burcu Koç

Mezuniyet Komisyonu: Başkan:Mehmet ErtaşÜyeler: Hatice Aktürk,Özge Kılıçarslan,Mehmet Y.Çetinkaya,Nisan Yozukmaz

Başkan

Hande Mutlu Öztürk

Engin Taşkın

Kamil Yağcı

Mehmet Ertaş

Üye

Ümmühan Bayram

Serap Alkaya

Naci Polat

Burcu Koç

Üye

Hatice Aktürk

Nisan Yozukmaz

Semih Arıcı

Burçin Kırlar Can

Üye

Ezgi Atik

Emre Atik

Mehmet Y.Çetinkaya

Kalite Komisyonu

Adı Soyadı- Görevi

Üye

Telefon

E-Posta

Doç.Dr. Hande MUTLU ÖZTÜRK

Dekan Yardımcısı

7464

hmozturk@pau.edu.tr

Fehmi KARALAR

Fakülte Sekreteri

7444

fkaralar@pau.edu.tr

Doç.Dr. Semih ARICI

Akademik Üye

7460

sarici@pau.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi. Serap ALKAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

7463

salkaya@pau.edu.tr

Doç.Dr. Muhammet Emin SOYDAŞ

Akademik Üye

7502

msoydas@pau.edu.tr

Doç.Dr. Burcu KOÇ

Akademik Üye

7477

burcuk@pau.edu.tr

Memur Ayhan HAN

Öğrenci İşleri

7450

ahan@pau.edu.tr

Ahmet İLTER ARIKAN

Öğrenci Temsilcisi

05074385016

 

Ögrenci Destek Birimi Komisyonu

GÖREVİ

UNVANI ADI SOYADI

DAHİLİ

E-POSTA ADRESİ

Başkan

Doç.Dr. Üyesi Mehmet ERTAŞ

7471

mehmetertas@pau.edu.tr

Başkan Yard./ Öğrenci Danışmanı

Dr. Öğrt. Üyesi Serap ALKAYA

7463

salkay@pau.edu.tr.

Üye (Öğrenci Danışmanı)

Arş. Gör Dr. Mehmet Yavuz ÇETİNKAYA

7457

mehmetyavuzcetinkaya@pau.edu.tr

Üye(Öğrenci Danışmanı)

 Arş. Gör. Dr.Hatice AKTÜRK

7476

hakturk@pau.edu.tr

Üye(Öğrenci Danışmanı)

Arş.Gör.Dr.Emre ATİK

7472

emre@pau.edu.tr

Üye (Tıp Fakültesi-Dahili Tıp Bilimleri- Pisikiyatri)

Arş.Gör.Ceren ARIBAKIR

4612

cerenaribakir@hotmail.com

Üye (Öğreici İşleri Personeli)

Ayhan HAN

7450

ahan@pau.edu.tr

Üye(İdari personel aşcı)

Şekip ÇETİNKAYA

7448

scetinkaya@pau.edu.tr

Üye (Öğrenci Topluluk Başkanı)

Ahmet İlter ARIKAN

 

aarikan15@posta.pau.edu.tr

Üye (Öğrenci Topluluk Başkanı)

Alperen Aslan

 

aalsan20@posta.pau.edu.tr

Üye (Öğrenci Topluluk Başkanı)

Ünal ARAS

 

uaras22@posta.pau.edu.tr

Üye (Öğrenci Topluluk Başkanı)

Sude Deniz TÜTÜNCÜ

 

stutuncu21@posta.pau.edu.tr


 

Danışmanlıklar

2021,2015 ve Öncesi: Ezgi Atik

2021 Girişli: Nisan Yozukmaz

2016, 2021girişli: Kamil Yağcı

2016,2019 ve 2020 Girişli: Hatice Aktürk

2020 GirişliÖzge Kılıçarslan

2020 GirişliMehmet Y. Çetinkaya

2018girişli:Ümmühan Bayram

2019 ve Öncesi: Emre Atik

2019 Girişli: Semih Arıcı

2017girişli:Hande Mutlu Öztürk

2017 Girişli: Naci Polat

2018,2015 ve Öncesi: Şeyma Ay Arçın