TURİZM FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'ne göre Üniversitemizde Kalite Güvence Sistemi yapılandırma çalışmaları bağlamında Turizm Fakültesi Kalite Komitesi oluşturulmuştur.

Turizm Fakültesi Birim Kalite Komite Üyeleri

Adı Soyadı Görevi

E-Posta

Telefon 
Dr. Öğr. Üyesi Serap ALKAYA

Dekan Yardımcısı

Komite Başkanı

salkaya@pau.edu.tr  7463
Fehmi KARALAR

Fakülte Sekreteri V.

İdari Personel Üyesi

fkaralar@pau.edu.tr  7444
Dr. Öğretim Üyesi Semih ARICI Yönetim Kurulu Üyesi sarici@pau.edu.tr  7460
Doç. Dr. Hande MUTLU ÖZTÜRK Akademik Üye hmozturk@pau.edu.tr  7464
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Emin SOYDAŞ Akademik Üye msoydas@pau.edu.tr  7502
Dr. Öğretim Üyesi Burcu KOÇ Akademik Üye burcuk@pau.edu.tr  7477
Memur Ayhan HAN Öğrenci İşleri ahan@pau.edu.tr  7450
 Emre YILMAZ Öğrenci temsilcisi  eyilmaz203@posta.pau.edu.tr