Bilimsel Araştırmalar ve Projeler

 

Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi www.pau.edu.tr/sttk 
7. Uluslararası 23. Ulusal Turizm Kongresi 
Kültürel Mirasın Turizmle Bütünleşememesinin Nedenleri: Seyahat Öneri Sistemlerinin Geliştirilmesi (TUBİTAK Proje)
Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi (TUBİTAK Proje) https://www.pau.edu.tr/kulturelmiras
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu https://www.pau.edu.tr/tdts/tr
V. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi
Denizli Turizm Çalıştayı
Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Analizi (TUBİTAK Proje)  https://www.pau.edu.tr/covidanaliz
Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (Erasmus Proje)
Denizli Turizm Rotaları (PAU BAP) www.pau.edu.tr/turizm
Festival ve Gastronomi Değerlerine Yönelik Tercihler ve Algılamalar (Proje)