Bilimsel Etkinlikler

 

  • 7. Uluslararası 23. Ulusal Turizm Kongresi
  • Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (Erasmus Plus)
  • Denizli Turizm Rotaları www.pau.edu.tr/turizm
  • Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
  • Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi www.pau.edu.tr/sttk
  • Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi (https://www.pau.edu.tr/kulturelmiras)
  • Denizli Turizm Çalıştayı
  • Festival Ve Gastronomi Değerlerine Yönelik Tercihler Ve Algılamalar
  • Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi (TÜBİTAK Projesi)