Bilimsel Araştırmalar ve Projeler

 

•           Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi www.pau.edu.tr/sttk  
•           23. Ulusal Turizm Kongresi https://www.pau.edu.tr/utk23  
•           Kültürel Mirasın Turizmle Bütünleşememesinin Nedenleri: Seyahat Öneri Sistemlerinin Geliştirilmesi (TUBİTAK Proje)
•           Doğal ve Kültürel Miras Eğitimi (TUBİTAK Proje) https://www.pau.edu.tr/kulturelmiras  
•           Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu https://www.pau.edu.tr/tdts/tr  
•           V. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi https://www.pau.edu.tr/utrk
•           Denizli Turizm Çalıştayı
•           Covid-19 Salgınının Turizm Endüstrisine Etkisi ve Ülkelerin Kriz Yönetim Stratejilerinin Analizi (TUBİTAK Proje)  https://www.pau.edu.tr/covidanaliz
•           Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (Erasmus Proje)
•           Denizli Turizm Rotaları (PAU BAP) www.pau.edu.tr/turizm
•           Festival ve Gastronomi Değerlerine Yönelik Tercihler ve Algılamalar (Proje)
•           Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi www.pau.edu.tr/gt
•           Denizli Sesli Rehber  (PAU BAP)