Dekan Yardımcıları

 

Doç. Dr.  Hande MUTLU ÖZTÜRK

Tel:0 258 296 74 64

e-mail: hmozturk@pau.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Mehmet ERTAŞ 
Tel: 0 258 296 74 71
e-mail: mehmetertas@pau.edu.tr

 

DEKAN YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

 

Doç. Dr. Hande Mutlu Öztürk
*Fakültenin ilişkili olduğu diğer birimler ile iletişim halinde olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
*Sektör temsilcileri ile iletişim halinde olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
*Fakülte adına gerçekleştirilen her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyeti koordine etmek
*Birim faaliyet raporlarının hazırlanması sürecini yürütmek,
*Birim program değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
*İdari ve mali işleri koordine etmek,
*Fakülte web sayfası ve tanıtım komisyonuna başkanlık etmek,
*Uygulama mutfağını koordine etmek
*Fakülte Kalite Komisyonu başkanlığını yürütmek,

 

Doç. Dr. Mehmet Ertaş
*Fakülte Eğitim Komisyonunun başkanlığını yürütmek,
*Öğrenci destek birimi komisyonu başkanlığını yürütmek, 
*Fakültemize yeni kayıt olan öğrencilerin oryantasyonunu sağlamak,
*Fakülte staj komisyonuna başkanlık etmek,
*Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine veri girişlerini yapmak.
*Ders ve Sınav Programı hazırlanmasına koordine etmek
*Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları yürütmek,