İç Hizmet Amirliği İş süreçleri

Fakülte Temizlik İşleri ve Denetimi İşlemleri Süreci

Maaş İşlem Süreçleri

Ek Ders Ödeme İşlemleri Süreci

Fakülte Personeli Maaş Ödeme İşlemleri Süreci

Öğrenci işleri ile ilgili süreçler

Öğrenci Değişim Programları Değişim İşlemleri Süreci

Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri Süreci

Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Süreci

Staj İşlemleri Süreci

Yatay Geçiş İntibak İşlemleri İşlemleri Süreci

Öğrenci  Danışmanı Atama İşlemleri Süreci

Personel işleri ile ilgili süreçler

Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri

Askere Gidiş İşlemleri Süreci

Askerlik Dönüş İşlemleri Süreci

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Süreci

Bölüm ve Anabilim Dalı Kurulları İşlemleri Süreci

Dekan Yardımcısı Atama İşlemleri Süreci

Doğum Öncesi İzin İşlemleri Süreci

Doğum Sonrası İzin İşlemleri Süreci

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin İşlemleri Süreci

Dr.Öğr.Üyesi Yeniden Atama İşlemleri Süreci

Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri Süreçleri

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri Süreci

Yıllık İzin İşlemleri Süreci

Yolluklu Yevmiyeli Görevlendirme İşlemleri Süreci

Yolluksuz Yevmiyesiz Görevlendirme  İşlemleri Süreci

Taşınır Kayıt- Satın Alma İşlem Süreçleri

Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri Süreci

Taşınır Demirbaş Malzeme Zimmete Verme İşlemleri Süreci

Taşınır Devir Alma İşlemleri Süreci

Taşınır Mal Devir Etme İşlemleri Süreci

Taşınır Mal Girişi İşlemleri Süreci

Taşınır Mal Kayıttan Düşme İşlemleri Süreci

Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri Süreci

Tüketim Malzemesi Dönem Çıkış Raporu İşlemleri Süreci