Vizyonumuz

Pamukkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin temel vizyonu:

Modern çağın gereklerine uygun olarak sürdürülen eğitim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası ölçekte yetkinliğe sahip hukukçular yetiştirebilen,

şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkelerini özümsemiş bir kurumsal kültüre sahip, 

nitelikli bilim insanları yetiştirmenin yanında nitelikli bilimsel eserler üreterek de hukuk bilimine katkı sağlamayı amaçlayan 

bir hukuk fakültesi olmaktır.

Menü