Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Fatih YURTLU

fyurtlu@pau.edu.tr

 

Dr. Öğretim Üyesi

Gözde ÜLKER

gulker@pau.edu.tr

0258-296-28-68


 

Menü