Hukuk Fakültesi Danışma Kurulu Toplantı Tutanağı aşağıda yer almaktadır. 

Menü