İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi  Merda Elvan TUNCA

mtunca@pau.edu.tr

0258 296 2722

 

    Dr. Öğr. Üyesi Senem DEĞER   

sermumcu@pau.edu.tr  

296 2672

           

 

 

Menü