Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

akortunay@pau.edu.tr 

296 2713

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Meral YALÇİN

syalcin@pau.edu.tr

0258 296 28 15

 

 

Arş. Gör. Emine Yağcıoğlu

ebilgetekin@pau.edu.tr

296 2829

 

 

 

 

Arş. Gör. Mehmet Emin YIKAR

myikar@pau.edu.tr

 

Menü