HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

 

1- Başkan                                  Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BAYRAKCI                                      Öğretim Üyesi

2- Üye                                         Dr. Öğr. Üyesi Senar ÇAĞIRGAN TUNCER                                Öğretim Üyesi

3- Üye                                          Ar. Gör.  Serra KOCAR                                                                  Araştırma Görevlisi


Menü