HUKUK FAKÜLTESİ DANIŞMA KURULU ÜYE LİSTESİ

1-  Başkan                                               Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ                   Öğretim Üyesi - Dekan

2-  Üye                                                     Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ÇALIK                                  Öğretim Üyesi - Dekan Yardımcısı

3- Üye                                                      Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÜLKER                                     Öğretim Üyesi - Dekan Yardımcısı

4- Üye                                                      Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY                                       Öğretim Üyesi

5- Üye                                                      Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk BAYRAKCI                    Öğretim Üyesi

6- Üye                                                      Hülya UYGUN                                                                Fakülte Sekreteri Vekili

7- Üye                                                      Av. İbrahim OKKAYA                                                   Denizli Barosu Genel Sekreteri

8- Üye                                                      Av. Esma KOCATEPE                                                    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

9- Üye                                                      Av. Elvan OĞUR                                                             ADM - Özel Sektör Hukuk Müşaviri

10- Üye                                                    Sedat GÜL                                                                       Üst Düzey Özel Sektör Yöneticisi

11- Üye                                                    Av. Dr. Tevfik Barbaros ULUTAŞ                               İşveren

12- Üye                                                    Av. Süleyman Çakır AKŞİT                                          Serbest Meslek Erbabı

13- Üye                                                    Filiz ÖZGÜN                                                                     Stajyer Avukat

14- Üye                                                     Burçin BASMACI                                                            Öğrenci Temsilcisi

Menü