HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senar Çağırgan TUNCER

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem DEĞER

Üye

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Serra KOÇAR

Üye

Fakülte Sekreteri Vekili

İlhan GÖZETEN

Doğal Üye

Öğrenci İşleri

Mustafa ERSAN

Doğal Üye

Öğrenci Temsilcisi

Doğal Üye

 

HUKUK FAKÜLTESİ PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem DEĞER

Başkan

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Senar Çağırgan TUNCER

Üye

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Serra KOÇAR

Üye

 

 


HUKUK FAKÜLTESİ BÖLÜM DANIŞMA KURULU

GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

Başkan

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

Üye

Araştırma Görevlisi

Dr. Öğretim Üyesi Kahan Onur ARSLAN

Üye

Araştırma Görevlisi

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk BAYRAKCI

Üye

Baro Bşk. Yrd.

 

Üye

Baro Üyesi

 Avukat Aslı KUTLU TUNCER

Üye

Öğrenci Temsilcisi

 

Üye

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI SOYADI

UNVANI

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Kahan Onur ARSLAN

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu BOZKURT

Kalite Koordinatörü

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

Üye

Akademik Personel

Arş. Gör. Numan TEKELİOĞLU

Üye

Akademik Personel

Arş. Gör. Dr. Ömer Faruk BAYRAKCI

Üye

Fakülte Sekreter Vekili

İlhan GÖZETEN

Üye

İdari Personel

Mustafa ERSAN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

 

Üye

 

 

 


Menü