Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı  

Dr. Öğr. Üyesi Kahan Onur ARSLAN  

  konura@pau.edu.tr   

0258 296 25 37

 

 

Arş. Gör. Esra TÜRKOĞLU

esrat@pau.edu.tr

0258 296 24 46

 

                                 

Menü