Dr. Öğr. Üyesi

Kahan Onur ARSLAN

Genel Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı   

  konura@pau.edu.tr   

0258 296 25 37

 

 

Arş. Gör. Esra TÜRKOĞLU

                                                        Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı                                                    

   esrat@pau.edu.tr

0258 296 24 46

 

                                 

Menü