Üniversitemiz 2023 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olmuştur. Program kapsamında YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından üniversitemizin Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile Toplumsal Katkı alanlarında belirlenen ölçütlere göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme süresince yönetici, personel ve öğrenciler ile görüşmeler yapılacak ve uygulamaların kurum içerisindeki yayılımı değerlendirilecektir. Bu anlamda tüm personelimizin ve öğrencilerimizin kalite çalışmaları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları önem arz etmektedir. 

Akreditasyon değerlendirmesine ilişkin soru listesi için ekteki broşürün tüm personel ve öğrencilerimiz tarafından incelenmesi gerekmektedir.

Broşürde yer alan Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi ile ilgili web sayfalarından detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Ekli Belgeler

Menü