HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI SOYADI

UNVANI

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gözde ÜLKER

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu BOZKURT

Kalite Koordinatörü

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZGÜL

Üye

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ZORA

Üye

Akademik Personel

Arş. Gör. Ozan SELEK

Üye

Fakülte Sekreter Vekili

İlhan GÖZETEN

Üye

İdari Personel

Müberra ERBAY

Üye

İdari Personel

Ramazan BOZKURT

Üye

 Öğrenci Temsilcisi  Mert ÖÇAL  Üye

Menü