HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

GÖREVİ

ADI SOYADI

UNVANI

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Kahan Onur ARSLAN

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

Kalite Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Duygu BOZKURT

Kalite Koordinatörü

Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ

Üye

Akademik Personel

Arş. Gör. Kahan Onur ARSLAN

Üye

Akademik Personel

Arş. Gör. Ömer Faruk BAYRAKCI

Üye

Fakülte Sekreter Vekili

İlhan GÖZETEN

Üye

İdari Personel

Mustafa ERSAN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Filiz ÖZGÜN

Üye


Menü