Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı KAN 

cagrikan @pau.edu.tr  

296 2671

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTLU

fyurtlu@pau.edu.tr

 

 

 

 

Arş. Gör. Ozan SELEK

                                                                 ozans@pau.edu.tr                                                                 

Menü