Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı KAN 

cagrikan @pau.edu.tr  

296 2671

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Fatih YURTLU

fyurtlu@pau.edu.tr

 

  

Araştırma Görevlisi Alparslan DERELİ

 

 

Araştırma Görevlisi Ozan SELEK

                                                                                                                       

Menü