Fakülte Birim Kalite Komitesi 27.12.2021 tarihinde Hukuk Fakültesi Dekanlık makamı toplantı salonunda, 27.12.2021 tarih ve 01 sayılı toplantı çağrı yazısında yer alan aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Numan TEKELİOĞLU başkanlığında Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hülya KABAKÇI KARADENİZ, Fakülte Sekreteri Mehmet Saim CEYLAN, Akademik Personel Arş. Gör. Kahan Onur ARSLAN ve Arş. Gör. Ömer Faruk BAYRAKCI İdari Personel Tekniker Mustafa ERSAN ve Öğrenci Temsilcisi Filiz ÖZGÜN’ün katılımı ile toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Menü