Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ZORA

296 2587

fzora@pau.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KORKMAZ

296 2801

ramazankorkmaz@pau.edu.tr

 

 

 

Arş. Gör. Salim BOZOK

sbozok@pau.edu.tr

Menü