Rekreasyon Yönetimi Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Hakkında Genel Bilgi

Rekreasyon Yönetimi Bölümü, bireylerin genel hayat kalitesini arttırmak ve günlük rutinleri dışında kalan serbest zamanlarını verimli geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla iç ve dış mekân etkinliklerinin organize edilmesi, seyahat içeriklerinin düzenlenmesi ve farklı koşul-nitelikteki turist gruplarına özel programların tasarımına dair çok yönlü bir eğitim sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda; eğlence sektörü, oteller, kongre-fuar ve festival merkezleri, etkinlik organizasyon işletmeleri, sağlık turizmi hizmeti veren medikal tesisler, müzeler, ören yerleri, kütüphaneler, kayak merkezleri, termal alanlar, dağcılık, kampçılık ve temalı parklar gibi çalışma alanları mezunlarımızın istihdam edilebileceği başlıca seçenekler arasında yer almaktadır.

Bölümüm Misyonu: Toplumda ve turizm faaliyetine katılan bireylerin hayatlarında pozitif anlamda fark yaratırken öğrencilerinin vizyon ve yetkinliğini genişletmek; çok sayıda yabancı dil seçeneği, teorik & uygulama odaklı eğitimi, sektör paydaşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetleri ve yurtdışındaki eşdeğer eğitim kurumlarıyla yapılacak ikili anlaşmaları ile ülkemizdeki dinamik eğitim programlarından birisi olmaktır.

Bölümün Amacı: Rekreasyon yönetimi ve turizm sektöründe teorik ve pratik deneyimi olan, güncel teknoloji ve dijital dünya hakkında bilgili, en az iki yabancı dilde okuma-yazma ve konuşma becerisine sahip, liderlik, iletişim, yaratıcılık ve girişimcilik yetenekleri gelişmiş, mesleki etik ve ahlaki değerleri gözeten ve canlı haklarına sahip çıkan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölüm Kabul Koşulları: Rekreasyon Yönetimi Bölümüne sözel puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet ve Donanım Malzemeleri: Zorunlu kıyafet ve donanım bulunmamaktadır.

Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç ve Gereç Gideri: Sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır. Ancak uygulamalı derslerde kullanılacak araç, gereç, kıyafet ve diğer malzemeler öğretim elemanının ders planlamasına göre farklılık gösterir. Bu bağlamda; öğretim elemanının gerekli görmesi durumunda bazı derslerde öğrenciler tarafından temin edilmesi gereken ders materyalleri olabilir.

Programın İçeriği, Bölümün Bulunduğu Yerleşke/Kampus: Dört yıllık bir lisans programı olan Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nün ders müfredatı ortak zorunlu dersler, rekreasyon ve turizm alanlarına dair mesleki dersler, pazarlama-ekonomi ve yönetim tabanlı genel dersler ile çok sayıda yabancı dil seçeneğinden oluşmaktadır. Rekreasyon Yönetimi, Pamukkale Üniversitesi’nin ana kampüsü olan Kınıklı Yerleşkesi içinde yer alan Turizm Fakültesi’ne bağlı bir bölümdür.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkânları: Pamukkale Üniversitesi bünyesinde öğrencilere kısmi zamanlı çalışma olanağı sunulmaktadır. Detaylı bilgi için bakınız: https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/kismi-zamanli-calisma

Burs, Yemek, Yurt vb. İmkânları: Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi Merkez Yemekhanesi içerisinde öğrenciler için Yeşil Salon ve Beyaz Salon olmak üzere iki salonda yemek hizmeti verilmektedir. Beyaz Salon’da sadece öğle yemeği, Yeşil Salon’da ise hem öğle hem akşam yemeği verilmektedir. Bunların yanı sıra Beyaz Kafe, Morfoloji Yemekhanesi, Havuzbaşı Kafe & Restoran, PAÜ Kafe, Ay Kafe, Sosyal Tesisler Konukevi Restoran, Vitamin Kafe, Göl Kafe, Yakut Kafe ve Zümrüt Kafe Kınıklı Yerleşkesinde hizmet vermektedir. Ayrıca fakültemiz içerisinde bir kantin de mevcuttur. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde öğrencilere her yıl yemek bursu verilmektedir. Detaylı bilgi için bakınız: https://www.pau.edu.tr/sks/tr/sayfa/burs-hizmetleri

Bununla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından öğrencilere farklı burs olanakları sağlanmakta, fakültemize kontenjan ayrılmaktadır.

Üniversitemiz ana yerleşkesi olan Kınıklı Yerleşkesi civarında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 4150 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtları vardır. Bu yurtlardaki odalar iki ya da dört öğrenci tarafından paylaşılır ve konaklama konusunda maddi imkânları sınırlı öğrencilere yöneliktir. Devlete ait bu yurtlarda; çalışma salonları, kütüphane, oyun ve TV salonu, özel çamaşır yıkama ve ütü bölümü, kantin ve kafeler, kuaför ve çok amaçlı kapalı spor salonu, futbol sahası ve atletizm pisti bulunmaktadır. Denizli İlinde yerleşkeye yakın çok sayıda özel yurt ve apart daire de öğrencilere barınma hizmeti sunmaktadır. Ek olarak, Kınıklı Yerleşkesinde 24 yataklı konuk evi ve buraya bağlı bir restoran mevcuttur. Detaylı bilgi için bakınız: https://ebs.pusula.pau.edu.tr/bilgigoster/sayfa.aspx?lng=1&pi=4511797E-966F-4EDB-B121-1F62807BCF4E

Bölüm ile ilgili Sayısal Veriler (Öğretim elemanı, öğrenci, mezun sayıları): Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nde üç Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bölüm ilk öğrenci alımına 2022-2023 Güz Yarıyılı itibariyle başlamıştır. Bu nedenle bölümün henüz mezun öğrencisi bulunmamaktadır.

Mezuniyet Koşulları: Rekreasyon Yönetimi Bölümünü başarıyla tamamlamak için bölümde mevcut olan derslerin tümünü [240 AKTS karşılığı] geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 60 iş gününden oluşan zorunlu staj programını tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler staj süresini iki yaz dönemine ayırarak yarı yarıya (30+30 iş günü) ya da tek seferde (60 iş günü) tamamlayabilirler.

İstihdam Olanakları: Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nden mezun olacak öğrencilere yönelik istihdam olanakları çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda, iş fırsatı sunan alanlar aşağıda detaylı şekilde listelenmiştir.

 • Otel işletmeleri ve tatil köyleri,
 • A grubu seyahat acentaları,
 • Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri,
 • Mavi bayraklı marina ve yat işletmeleri,
 • Kruvaziyer gemileri ve yüzer tesisler,
 • Etkinlik ve organizasyon şirketleri,
 • Kongre, fuar ve festival merkezleri,
 • Eğlence işletmeleri ve temalı parklar,
 • Spor, golf ve yüzme tesisleri,
 • Kayak merkezleri,
 • Sağlık turizmi hizmeti veren tesisler (medikal, termal, wellness ve spa merkezleri),
 • Kamp alanları ve tesisleri (doğal yaşam, zayıflama, motivasyon, yoga merkezleri gibi),
 • Valiliklerin bünyesinde hizmet veren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri,
 • Belediyelerin bünyesinde hizmet veren Kent Estetiği Dairesi Başkanlıkları, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri,
 • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü,
 • Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlükleri,
 • Turizm sektörünün gelişiminde rol oynayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, mesleki birlikler, federasyon ve konfederasyonlar,
 • Müzeler ve ören yerleri,
 • Kütüphaneler,
 • Devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar (organizasyon ve hazırlıktan sorumlu ekip üyeliği),
 • Kamu kuruluşlarının sosyal tesisleri,
 • Turizm temalı yayın yapan medya, iletişim ve tanıtım kuruluşları,
 • Dezavantajlı gruplara hizmet veren turizm temelli sivil toplum kuruluşları,
 • Spor kulüpleri.

Bölümün Ayırt Edici Özellikleri

Kişilerin serbest zamanlarını değerlendirmek amacıyla katıldıkları rekreatif eylemlerin oranı her geçen yıl artmakta ve turizm sektörünü dünya genelinde istikrarlı bir büyüme gösteren ekonomik alanların ilk sıralarına taşımaktadır. Türkiye özelinde irdelendiğinde, rekreasyon ile bağlantılı turizm sektörünün gayri safi milli hasılaya katkılarının gittikçe belirginleştiği ve ulusal gelişim planlarında söz konusu alana yatırımların teşvik edildiği açıkça görülmektedir. Buna göre; sermaye yatırımcılarının ilgisini çeken, teknolojik gelişmelere rağmen emek yoğun hizmet sunmaya devam eden ve beklenmedik değişimlere karşı hazır bulunurluğu yüksek olduğundan istihdam kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından güven telkin eden rekreasyon ve turizm alanı hayati bir iş sahasıdır. Turizm ve rekreasyon davranışlarının nüfusa da bağlı olarak artmaya devam edeceği düşünüldüğünde, sektörün hizmet kalitesini gözeten ve eğitimli iş gücüne ihtiyacı belirginleşecektir. Dolayısıyla, Rekreasyon Yönetimi Bölümü’nden mezun olacak bireylerin istihdam şanslarının yüksek ve stabil olduğunu söylemek mümkündür.

Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrenme Kazanımları

 1. Rekreasyon yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenmek,
 2. Rekreasyon yönetimiyle ilişkili meslekler hakkında beceri ve deneyim kazanmak,
 3. En az iki yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip bireyler olmak,
 4. Rekreasyon yönetimi alanında liderlik özellikleri gelişmiş, yetkin ve girişimci bireyler olmak,
 5. Rekreasyon alanında hizmet veren işletmelerin yönetimi hakkında beceri, deneyim ve yetkinlik kazanmak,
 6. İnsan ilişkileri gelişmiş ve dışa dönük bireyler olmak,
 7. Serbest zaman davranışına ilişkin psikolojik ve sosyolojik nedenleri tanımak, anlamak ve çözümlemek,
 8. Canlı haklarını gözeten ve koruyan bireyler olmak,
 9. Dijital dünyayı takip eden ve teknolojik gelişmeleri profesyonel hayata uyarlayıp kullanabilen yetkin bireyler olmak,
 10. Eleştirel düşünme ve analitik çözümleme becerisine sahip bireyler olmak,
 11. İş hayatında aldığı kararlarda mesleki etik ve ahlaki ilkeler doğrultusunda hareket eden bireyler olmak,
 12. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekreasyon yönetimi alanı ile ilgili projeler tasarlayabilen ve gerçekleştiren bireyler olmak.