PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYE LİSTESİ

Doç. Dr. Engin DEMİRAY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ÖZGÖREN ÇAPRAZ

Dr. Öğr. Üyesi H. Betül YELER

Dr. Öğr. Üyesi Aysun YURDUNUSEVEN YILDIZ

Menü