Evrensel değerler ışığında doğru ve ekonomik çözümler üreten, gıda işleme ve değerlendirme teknolojileri ile gıda güvenliğine hakim, kendisini sürekli geliştiren, araştırıcı ve girişimci ruha sahip, mesleki etik ilkelere bağlı Gıda Mühendisleri yetiştirmek, bilimsel gelişime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır. 

Menü