ADAY ÖĞRENCİLER

 

GIDA, GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE TÜKETİCİ

İnsanoğlu için üç temel içgüdü vardır. Bunlar; beslenme, neslini devam ettirme ve güvenliktir. Hiç arzu edilmese de neslini devam ettirme ve güvenlik içgüdüsü şartlarını sağlamadan da yaşamak mümkündür. Ama beslenmeden asla. Bu nedenle beslenme bütün hayati fonksiyonlarımızın başında gelmektedir. Beslenme olmadan parmağımızı bile kıpırdatamayız. Böylesi temel bir ihtiyacın karşılanmasında görev alan Gıda Mühendisleri aslında hayatın tam orta noktasında bulunmaktadır. Bu özel konum onların görevlerini yaparken çok daha titiz davranmalarını gerektirir. Örneğin üretilmesinde sorumluluk üstlendiği gıda maddesinin bağışıklığı tam gelişmemiş bir çocuğa veya bağışıklık sistemi zarar görmüş bir hastaya yedirilebileceğini asla unutmamalıdır. Böylesi özel durumlarla sıkça karşılaşılmamakla beraber, tüketicilerin ödedikleri değerin karşılığını alabilmesi, o gıdadan bekledikleri besleyici unsurların gerçekten o gıda yapısında bulunuyor olması da Gıda Mühendislerinin temel sorumluluklarındandır.

 

Gıda tüketiminde en temel gerekliliklerin başında gıda güvenliği gelmektedir. Gıda güvenliği sağlanmamış gıdaların tüketime sunulması tüketici sağlığını tehdit etmekte, hatta hayatına bile kastetmektedir. Güvenli gıda üretimi Gıda Mühendislerinin en temel görevidir. Ne kazandırırsa kazandırsın, üretilen bir gıda maddesi nedeniyle tüketicilerden birinin bile sağlığının tehlikeye düşmesi asla maddi kazançlarla telafi edilebilecek bir hata değildir. Her ne kadar yürürlükte bulunan 5996 sayılı Bitki Sağlığı, Veterinerlik Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu gıda üretiminde sorumluluğu gıda üreticisinin inisiyatifine bırakmış ise de halen binlerce işletmede Gıda Mühendisleri bu temel görevi yerine getirmekte, dolayısıyla da gıda güvenliğinde sorumlu kişi konumunda bulunmaktadırlar.

Tüketicilerin satın aldıkları gıda maddelerinde sağlık güvencesinin yanı sıra arzu edilen görüntü, tat ve lezzetin olması, son kullanım tarihine kadar kalitesini muhafaza etmesi gibi özellikler de olmalıdır. Bu beklentilerin karşılanmasında da temel görev Gıda Mühendislerine aittir. Gıda Mühendisi bu özelliklerin oluşturulmasında veya devamlılığının sağlanmasında güvenli olduğu kesin olmayan teknikleri ve katkıları asla kullanmamalı, kullanılmasına izin vermemelidir. Çünkü kendisi ve eğer varsa eşi ve çocukları da birer tüketicidir. Bu sebeple Gıda Mühendisleri ürettikleri veya üretiminde sorumluluk üstlendikleri gıdaları öncelikle kendileri tüketecekmiş gibi üretmelidirler.

Şurası unutulmamalıdır ki; her üretici aynı zamanda bir tüketicidir. Bu nedenle hiçbir üretici kendisinin tüketemeyeceği gıdayı üretme hakkını kendinde görmemelidir. Bunun en temel insan hakkı olduğunu daima hatırlamalıdır.

Prof. Dr. Ramazan GÖKÇE

BÖLÜMÜMÜZÜN VE GIDA MÜHENDİSLİĞİ KİMLİĞİNİN TANITIM SUNUMUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Menü