Gıda Mühendisliği


PAÜ, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları:

1)      Toplumun sağlığı ve refahı için gıda güvenliği kurallarına ve etik ilkelere bağlı olarak gıdaya ulaşmanın en temel insan hakkı olduğu bilinci içerisinde gıdaların üretim süreçlerinde çalışan,

2)      Meslek tanımı kapsamında kamu/özel kurum ve kuruluşlarında çalışarak gıdaların üretilmesi, depolanması ve satışı süreçlerini sağlıklı ve güvenilir gıda prensipleri çerçevesinde, mevzuata uygun olarak yöneten ve denetleyen, 

3)      Tüketicilerin gıda ihtiyacının karşılanmasında girişimci ruhla yeni gıdaların geliştirilmesine/üretimine katkı sağlayarak gıda sektörünün ve ülke ekonomisinin gelişimine hizmet eden,

4)      Yaşam boyu öğrenmenin bilinci içerisinde her alanda meslek içi eğitimlerle kendisini geliştiren, lisansüstü eğitimlerle uzmanlaşarak, üniversite öğretim üyesi/elemanı veya AR-GE merkezlerinde araştırmacı olarak görev yapan

Mühendisler yetiştirmektir.