Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümü, çalışma yaşamını sosyal politika disiplini perspektifinden incelemektedir.  Disiplinler arası bir niteliğe sahip olan ÇEEİ, ekonomi, hukuk, sosyoloji ve psikoloji bilimleriyle birçok açıdan kesişmektedir. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerine, lisans öğrenimleri boyunca çalışma ilişkileri ve sosyal politika hakkında donanım kazandırılmaktadır. Programın temel çıktıları;

 • Sosyal adaleti sağlamaya yönelik politikaları ele alan,
 • Kamusal yararı gözeten,
 • Bireysel ve kolektif özgürlüklere önem veren,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan,
 • Çalışma hayatını ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve hukuksal boyutlarıyla kavrayan,
 • Bilimsel yöntemleri kullanan,
 • Eleştirel, yaratıcı ve analitik düşünceyi esas alan,
 • Çalışma yaşamına dair ulusal ve uluslararası düzenlemeleri, güncel gelişmeleri takip eden nitelikli mezunlardır. 

Bölüm mezunları, özel sektörde yöneticilikten,  sendikalarda uzmanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişliğinden, sosyal güvenlik uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişliğine, yine adı geçen Bakanlık bünyesindeki, çalışma uzmanlığından, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanlığına (çalışma ataşesi), Türkiye İş Kurumu müfettişliğinden, uzmanlığına kadar pek çok kariyer  mesleğe girme olanağına sahiptir.  Özel sektörde ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatına hakim olan ve uygulama ile teoriyi birleştiren mezunlarımız diğer İİBF bölüm mezunlarına oranla daha çabuk iş bulabilmektedir. 

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi çatısı altında 2005 yılından bu yana Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı bulunmaktadır. Yine Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Sosyal Bilimler Ensitüsü çatısı altında 2009 yılından bu yana yüksek lisans, 2014 yılından bu yana ise doktora programları bulunmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 4 anabilim dalından oluşmaktadır:

 1. Çalışma Ekonomisi
 2. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
 3. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
 4. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nü tercih etmek için 10  neden;
1-Güçlü akademik kadro, Türkiye'nin en güzel üniversite kampüslerinden birinde eğitim görme imkânı,
2- 10 ülkede 18 üniversitede Erasmus Programı ile eğitim görme imkânı,
3- Staj olanakları,
4- İstege bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı,
5-Çift dal ve yan dal imkanı, 
6- Uygulamaya dönük dersler ile teori ile pratiği birleştirme deneyimi, işyeri gezileri,
7- Ögrencilere kariyer danışmanlığı,
8- Mezunların yüksek istihdam oranı (%86),
9- Mezunlarla güçlü ilişkiler ve mezun takip anketleri, 
10- Türkiye'nin en büyük 9.ekonomisine sahip Denizli'de iş imkanları.

Menü