YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU


  • Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM (Başkan)
  • Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)
  • Öğr. Gör. Alperen ALBAYRAK (Üye)
  • Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ (Üye)
  • Yüksekokul Sekreteri Ramazan BALIM (Raportör)