YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU


Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)

Öğr. Gör. Oğuzhan ÇELİK (Üye)

Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Ramazan BALIM (Raportör)