DIŞ TİCARET Yıl Yarıyıl (Dönem)
 Normal Öğrenim Süresi   4
Azami Öğrenim Süresi  4  8

DERSLER

Güz yarıyılı  dersleri için sayfamıza göz atın!

Bahar yarıyılı dersleri için sayfamıza göz atın!

Tüm dersleri görüntülemek ve ayrıntılarına ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sayfamıza göz atın!

 TANIM

İletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. 

Ülkemizin, Dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde hiç kuşkusuz Dış Ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  Şirketlerin önemli sermayelerinden biri olan yetişmiş insan gücü, teknolojinin ve otomasyonun gelişmesine rağmen halen, ekonominin diğer önemli kaynaklarından olan kapital, ürün, bilgi vb. arasındaki haklı yerini korumaya devam etmektedir. Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, uluslararası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek ve hizmet vermek amacında olan firmalarımız öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek ya da yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak zorundadırlar. Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan Dış Ticaret programın amacı da hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Özellikle Denizli ve Ege Bölgesi'nin Türk dış ticaretinde oynadığı önemli rol düşünülürse, Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı Dış Ticaret Programının Türkiye ve bölge ekonomisi için önemi daha net ortaya çıkmaktadır Bu amaca yönelik olmak üzere; Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret programı 2 yıllık olup öğretim dili Türkçe'dir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı ve işbaşı eğitime büyük önem verilmekte bu nedenle, öğrencilerimizin dış ticaret alanında deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmaları, sektör- üniversite işbirliği ile gerçekleştirmektedir.

 AMAÇ

 Hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

 GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir. Bunlar:

 • Kataloğundaki tüm dersleri başarı ile vermiş olmalıdır.
 • Staj-1 (DTC-150) ve Staj-2 (DTC-250) stajlarını başarı ile tamamlamış olmalıdır.
 • Akademik ortalama 2,25 olmalıdır. (2017 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için akademik ortalama 2,30 olmalıdır.)
 • Toplam en az 120 AKTS (kredi) tamamlamış olması gerekir.  Her bir yarıyıl (dönem) 30 AKTS olarak kredilendirilmiştir.

 İŞ OLANAKLARI

Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında;

 • Uluslar arası taşımacılık yapan nakliye ve lojistik firmalarda
 • Bankacılık ve benzeri Finans Kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında;
 • Gümrük Müşavirliklerinde
 • Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında

Dış ticarete ve bağlı diğer hususlara dair edindikleri bilgilerle, daha yetkin ve daha donanımlı olarak, doğrudan, iç-dış ve e-ticaret yoluyla iş imkanı yaratabilme imkanına kavuşabilecek girişimciler olabileceklerdir.

 

STAJ

Öğrencilerimiz staj yerlerini kendileri ayarlamaktadır. Kimi öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında staj yaptıkları yerde istihdam olanağı bulmaktadır. Staj iş sahibi olabilmek için iyi bir fırsattır.

Öğrencilerimiz her bir staj 15 iş günü olmak kaydı ile iki staj yaparlar.

Genel eğilim ilk stajlarını 1. sınıfın sonunda yaz günlerinde, diğer stajını 2.sınıfın sonunda yaz günlerinde yaparlar. Ancak stajlar 2. sınıfın sonundan itibaren ayrı ayrı ve fakat arka arkaya olarak da yapılabilir.

STAJ-1, sistemde DTC-150 olarak kodlanmıştır.

STAJ-2, sistemde DTC-250 olarak kodlanmıştır.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirsiniz.

 •  Dış Ticaret Müsteşarlığı
 •  Dış ticaret yapan tüm sektörler
 •  Gümrük Müşavirlikleri
 •  Lojistik ve nakliye firmaları
 •  Ticaret ve Sanayi Odaları
 •  Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
 •  Bankaların Kambiyo bölümleri
 •  Fuar organizatörlüğü yapan firmalar
 

DGS SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından önlisans öğrencileri için yapılan bir sınavdır. Öğrenci bu sınav ile öğrenimine lisans düzeyinde devam edebilme olanağına kavuşmaktadır.

DGS sınavı sonucu tercih edilebilecek lisans bölümleri aşağıda verilmiştir:

 •  Bankacılık
 •  Bankacılık ve Finans
 •  Bankacılık ve Finansman
 •  Bankacılık ve Sigortacılık
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 •  Ekonomi
 •  Ekonomi ve Finans
 •  İktisat
 •  İşletme
 •  İşletme Bilgi Yönetimi
 •  İşletme Enformatiği
 •  İşletme-Ekonomi
 •  Lojistik Yönetimi
 •  Sermaye Piyasası
 •  Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 •  Uluslararası Finans
 •  Uluslararası İşletme
 •  Uluslararası İşletmecilik
 •  Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 •  Uluslararası Ticaret 


 Hayallerinizi ertelemeyin!  Bizimle okumak güzeldir.