Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

DIŞ TİCARET

TANIM

İletişim araçlarının gelişmesi ile ülkeler birbirlerine daha çok yaklaşmış, çok küçük işletmeler bile uluslararası piyasalarda iş yapabilir hale gelmiş ve dış ticaret önem kazanmıştır. 

Ülkemizin, Dünya ülkeleri ile olan ilişkilerinin gelişmesinde hiç kuşkusuz Dış Ticaretin önemi her geçen gün daha da artmaktadır.  Şirketlerin önemli sermayelerinden biri olan yetişmiş insan gücü, teknolojinin ve otomasyonun gelişmesine rağmen halen, ekonominin diğer önemli kaynaklarından olan kapital, ürün, bilgi vb. arasındaki haklı yerini korumaya devam etmektedir. Dış ticarette başarıyı yakalamak isteyen, uluslararası pazarlara açılmak ve dünya standartlarında ürün üretmek ve hizmet vermek amacında olan firmalarımız öncelikle ellerindeki insan gücü kaynağını gözden geçirmek ve bu alanda ya mevcudu iyileştirmek ya da yeni bir sistem kurmak yönünde adım atmak zorundadırlar. Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan Dış Ticaret programın amacı da hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Özellikle Denizli ve Ege Bölgesi'nin Türk dış ticaretinde oynadığı önemli rol düşünülürse, Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı Dış Ticaret Programının Türkiye ve bölge ekonomisi için önemi daha net ortaya çıkmaktadır Bu amaca yönelik olmak üzere; Pamukkale Üniversitesi Bekilli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret programı 2 yıllık olup öğretim dili Türkçe'dir. Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı ve işbaşı eğitime büyük önem verilmekte bu nedenle, öğrencilerimizin dış ticaret alanında deneyim kazanmalarına yönelik staj çalışmaları, sektör- üniversite işbirliği ile gerçekleştirmektedir.

AMAÇ

Hızla globalleşen bir dünyada Türk ekonomisinin artan dış ekonomik ilişkilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaktır.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Bölüm kapasitesi 60 normal 60 ikinci öğretim olmak üzere toplam 120 kişidir.

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda İKMEP müfredatında yer alan ders sorumluluklarını yerine getirdikten sonra 120 AKTS’ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında;

 • Uluslar arası taşımacılık yapan nakliye ve lojistik firmalarda
 • Bankacılık ve benzeri Finans Kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında;
 • Gümrük Müşavirliklerinde
 • Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında

Dış ticarete ve bağlı diğer hususlara dair edindikleri bilgilerle, daha yetkin ve daha donanımlı olarak, doğrudan, iç-dış ve e-ticaret yoluyla iş imkanı yaratabilme imkanına kavuşabilecek girişimciler olabileceklerdir.

DERSLER

 Detaylar için tıklayın...

 

STAJ

Öğrencilerimizin staj yapabilecekleri yerler;

 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Dış ticaret yapan tüm sektörler
 • Gümrük Müşavirlikleri
 • Lojistik ve nakliye firmaları
 • Ticaret ve Sanayi Odaları
 • Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)
 • Bankaların Kambiyo bölümleri
 • Fuar organizatörlüğü yapan firmalar

DGS SINAVI ile GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret