Ramazan BALIM

 Yüksekokul Sekreteri

+90 258 791 1490

 İç Hat: 119

ramazanbalim@pau.edu.tr