Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM

TANIM 

Halkla ilişkiler bir organizasyonun halka açık yüzünü temsil ederek kuruma karşı tutumları, düşünceleri, bilgileri, algıları oluşturmak ve geliştirmek için tasarlanmış iletişim girişimleridir. İletişimin yaşamın her alanında artan önemi, stratejik iletişim eğitimi görmüş  halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının  iş yaşamında ve politikada, kamu kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, eğlence sektöründe ve sporda giderek daha etkin roller üstlenmelerini gerektirmektedir.

Halkla İlişkilerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesi, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması, halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır.

Program, öğrencilerine kurum kimliğine uygun olarak tanıtım ve reklam materyali hazırlama tüm büro araçlarını verimli bir şekilde kullanabilme fuar, davet, tören, vb. organizasyonlar düzenleme uyumlu ve ekip halinde çalışma, Bilgisayar ve interneti müşteri hizmetleri için etkin bir şekilde kullanabilme becerileri kazandırır.

AMAÇ

Halkla İlişkiler Bölümü'nün amacı; sosyal sorumluluk bilinci yüksek, meslek etiğine saygılı; iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık ve gazetecilik alanlarının temel bilgilerini ve modellerini bilen; sektörel sorunları anlama, değerlendirme ve çözüm getirmeye yardımcı teorik bilgi birikimi olan; halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik mesleklerinin kullandığı yazılı, görsel ve işitsel mesaj formatlarını kullanabilme ve içerik üretme becerisi olan; medya tasarımı yapabilen; her türlü iletişim kampanyasını planlayıp yürütebilen profesyoneller yetiştirmek ve onları günümüzün rekabetçi ve yenilikçi dünyasına hazırlamaktır.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 AKTS’ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

Bir ürünün, hizmetin, kurumun tanıtılması, özel organizasyonların plânlanması, iletişim stratejilerinin belirlenmesi, kriz durumlarında etkili iletişimin kurulabilmesi, kurum imajı ve itibarının yaratılması, iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve uygulanması görevini üstlenen Halkla İlişkiler Bölümü mezunları; çok geniş bir iş yelpazesinde çalışma olanağı bulabilirler.

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları, halkla ilişkiler ve/veya reklâm ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtım enformasyon veya halkla ilişkiler birimlerinde, özel sektörde yer alan işletmelerin halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama veya reklamcılık ile ilgili bölümlerinde, medya kuruluşlarının tanıtım birimlerinde, turizm, bankacılık ve bunlara eklenebilecek birçok alanlarda iş olanaklarına sahiptirler.

DERSLER

Detaylar için tıklayın...

STAJ

Öğrencilerimiz, halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık ve pazarlama departmanları bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerde, Halkla İlişkiler ve reklam ajanslarında, iletişim alanında faaliyet gösteren danışmanlık firmalarında ve medya kuruluşlarında staj yapabilirler.

DGS SINAVI ile GEÇİŞ YAPILABİLECEKLİSANS PROGRAMLARI

  • Halkla İlişkiler
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İletişim
  • Reklamcılık
  • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler