HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Yıl Yarıyıl (Dönem)
 Normal Öğrenim Süresi   4
Azami Öğrenim Süresi  4  8

DERSLER

Güz yarıyılı  dersleri için sayfamıza göz atın!

Bahar yarıyılı dersleri için sayfamıza göz atın!

Tüm dersleri görüntülemek ve ayrıntılarına ulaşmak için Eğitim Bilgi Sistemi sayfamıza göz atın!

 TANIM

Halkla ilişkiler bir organizasyonun halka açık yüzünü temsil ederek kuruma karşı tutumları, düşünceleri, bilgileri, algıları oluşturmak ve geliştirmek için tasarlanmış iletişim girişimleridir. İletişimin yaşamın her alanında artan önemi, stratejik iletişim eğitimi görmüş  halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının  iş yaşamında ve politikada, kamu kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, eğlence sektöründe ve sporda giderek daha etkin roller üstlenmelerini gerektirmektedir.

Halkla İlişkilerin psikoloji, sosyoloji, antropoloji, iletişim gibi disiplinlerden yararlanarak faaliyet göstermesi, bölüme disiplinler arası bir nitelik kazandırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması, halkla ilişkilerin önemini arttırmakta ve halkla ilişkiler eğitimini daha kapsamlı bir hale sokmaktadır.

Program, öğrencilerine kurum kimliğine uygun olarak tanıtım ve reklam materyali hazırlama tüm büro araçlarını verimli bir şekilde kullanabilme fuar, davet, tören, vb. organizasyonlar düzenleme uyumlu ve ekip halinde çalışma, Bilgisayar ve interneti müşteri hizmetleri için etkin bir şekilde kullanabilme becerileri kazandırır.

 AMAÇ

Halkla İlişkiler Bölümü'nün amacı; sosyal sorumluluk bilinci yüksek, meslek etiğine saygılı; iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık ve gazetecilik alanlarının temel bilgilerini ve modellerini bilen; sektörel sorunları anlama, değerlendirme ve çözüm getirmeye yardımcı teorik bilgi birikimi olan; halkla ilişkiler, reklamcılık, gazetecilik mesleklerinin kullandığı yazılı, görsel ve işitsel mesaj formatlarını kullanabilme ve içerik üretme becerisi olan; medya tasarımı yapabilen; her türlü iletişim kampanyasını planlayıp yürütebilen profesyoneller yetiştirmek ve onları günümüzün rekabetçi ve yenilikçi dünyasına hazırlamaktır.

 GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

 MEZUNİYET KOŞULLARI

Bu bölümden mezun olabilmek için öğrencilerimizin aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir. Bunlar:

 • Kataloğundaki tüm dersleri başarı ile vermiş olmalıdır.
 • Staj-1 (HLT-150) ve Staj-2 (HLT-250) stajlarını başarı ile tamamlamış olmalıdır.
 • Akademik ortalama 2,25 olmalıdır. (2017 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için akademik ortalama 2,30 olmalıdır.)
 • Toplam en az 120 AKTS (kredi) tamamlamış olması gerekir.  Her bir yarıyıl (dönem) 30 AKTS olarak kredilendirilmiştir.

 İŞ OLANAKLARI

Bir ürünün, hizmetin, kurumun tanıtılması, özel organizasyonların plânlanması, iletişim stratejilerinin belirlenmesi, kriz durumlarında etkili iletişimin kurulabilmesi, kurum imajı ve itibarının yaratılması, iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve uygulanması görevini üstlenen Halkla İlişkiler Bölümü mezunları; çok geniş bir iş yelpazesinde çalışma olanağı bulabilirler.

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları, halkla ilişkiler ve/veya reklâm ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtım enformasyon veya halkla ilişkiler birimlerinde, özel sektörde yer alan işletmelerin halkla ilişkiler, tanıtım, pazarlama veya reklamcılık ile ilgili bölümlerinde, medya kuruluşlarının tanıtım birimlerinde, turizm, bankacılık ve bunlara eklenebilecek birçok alanlarda iş olanaklarına sahiptirler.

 

STAJ

Öğrencilerimiz staj yerlerini kendileri ayarlamaktadır. Kimi öğrencilerimizi mezuniyet sonrasında staj yaptıkları yerde istihdam olanağı bulmaktadır. Staj iş sahibi olabilmek için iyi bir fırsattır.

Öğrencilerimiz her bir staj 15 iş günü olmak kaydı ile iki staj yaparlar.

Genel eğilim ilk stajlarını 1. sınıfın sonunda yaz günlerinde, diğer stajını 2.sınıfın sonunda yaz günlerinde yaparlar. Ancak stajlar 2. sınıfın sonundan itibaren ayrı ayrı ve fakat arka arkaya olarak da yapılabilir.

STAJ-1, sistemde HLT-150 olarak kodlanmıştır.

STAJ-2, sistemde HLT-250 olarak kodlanmıştır.

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda staj yapabilirsiniz.

 • Halkla ilişkiler ,Tanıtım Sektörü, Reklamcılık ve pazarlama departmanları bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde faaliyet gösteren işletmeler
 • Halkla ilişkiler ve reklam ajansları
 • İletişim alanında faaliyet gösteren danışmanlık firmalarında
 • Medya kuruluşları
 

DGS SINAVI İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

DGS sınavı her yıl ÖSYM tarafından önlisans öğrencileri için yapılan bir sınavdır. Öğrenci bu sınav ile öğrenimine lisans düzeyinde devam edebilme olanağına kavuşmaktadır.

DGS sınavı sonucu tercih edilebilecek lisans bölümleri aşağıda verilmiştir:

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler


 Hayallerinizi ertelemeyin!  Bizimle okumak güzeldir.