YÜKSEKOKUL KURULU


Doç. Dr. Ali KAYA (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Deniz Ünal ADIGÜZEL (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Hicran Utkun DİNÇER AYDIN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)

Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ (Üye)

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Ramazan BALIM (Raportör)