YÜKSEKOKUL KURULU


Doç Dr. Tufan TOPAL (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünal ADIGÜZEL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran Utkun DİNÇER AYDIN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)

Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ (Üye)

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN (Üye)

Yüksekokul Sekreteri V. Mustafa Cibar (Raportör)