YÜKSEKOKUL KURULU


Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ünal ADIGÜZEL (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hicran Utkun DİNÇER AYDIN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM (Üye)

Öğr. Gör. Emre GÜNDÜZ (Üye)

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Ramazan BALIM (Raportör)