BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI


Program Başkanı

 

Öğr. Gör. Sıdıka ÖZLEN

sozlen@pau.edu.tr

YÖK AKADEMİK


 

Öğr. Gör. Dr. Şeyda İRDEM

  seydas@pau.edu.tr 

YÖK AKADEMİK


 

Öğr. Gör. Dr. Gülden AYDIN KULA

  guldena@pau.edu.tr

YÖK AKADEMİK


 

Öğr. Gör. Mustafa SAVAŞ

  msavas@pau.edu.tr 

YÖK AKADEMİK