HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM


 Program Başkanı

 

  Dr. Öğr. Üyesi Hicran Utkun Dinçer AYDIN

 hutkund@pau.edu.tr

YÖK AKADEMİK


 

Öğr. Gör. Alperen ALBAYRAK

 aalbayrak@pau.edu.tr

YÖK AKADEMİK


 

Öğr. Gör. İsmail ÇELİKAK

  icelikak@pau.edu.tr

YÖK AKADEMİK