Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK

TANIM

Bankalar ve sigorta kuruluşları küresel dünyamızda çok önemli hizmetlerde bulunan finansal aktörlerdir. Bankaların en önemli faaliyeti mevduat toplama ve toplamış olduğu bu mevduatları kredi olarak verme faaliyetidir.

Ancak bunun yanında bankalar teminat mektubu vermek, havale yapmak, çek defteri vermek, döviz işlemleri yapmak, akreditif açmak, faturaların ödenmesini sağlamak, portföy yönetmek, kasalarında değerli eşyayı saklamak ve bunun gibi diğer birçok ekonomik faaliyette de bulunmaktadırlar.

Sigorta kuruluşlarının faaliyeti ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta hizmeti sağlamaktır. Sağlık, hayat, kaza, deprem, hırsızlık, doğal afet sigortaları bu sigorta hizmetlerinden yalnızca birkaçıdır. Banka ve Sigorta kuruluşlarının bu hizmetlerinin yanında en önemli fonksiyonları mikro ölçekte firmaların gereksinim duyduğu finansmanı sağlamaları, makro düzeyde de ülke kalkınmasına katkıda bulunmalarıdır.

Programa kayıt yaptıran öğrencilerimiz Bankacılık ve Sigortacılık Programında dört yarıyıl (2 yıl) boyunca özenle belirlenmiş dersleri almakta, aynı zamanda iki dönem zorunlu staj yapmaktadırlar. 

Bu eğitim süreciyle öğrencilerimiz teknolojik gelişmeleri takip edebilen, emek piyasasının beklentilerine uygun; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilerle donatılmış; mesleğin sorumluluğunu taşıyan, iş ahlakı bilincinde olan nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmektedir.

AMAÇ

Teknolojik gelişmeleri takip edebilen, emek piyasasının beklentilerine uygun; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili gerekli ve yeterli bilgilerle donatılmış; mesleğin sorumluluğunu taşıyan, iş ahlakı bilincinde olan nitelikli elemanlar olarak yetiştirilmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI ve BÖLÜM KAPASİTESİ

Program kontenjanı YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Şu an itibariyle Bankacılık ve Sigortacılık programımızın kapasitesi tamamı normal öğretim olmak üzere 60 öğrencidir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda 120 AKTS’ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.

İŞ OLANAKLARI

Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler tüm kamu ve özel bankalarda, özel finans kurumlarında, sigorta şirketlerinde, sermaye piyasası aracı kurumları ile benzeri kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. Bankacılık ve Sigortacılık programı mezunlarının istihdam olanakları dünyadaki ekonomik gelişme sürecine paralel olarak sürekli artma eğilimindedir. Dünya ekonomisi küreselleşme sürecini hız kesmeden sürdürmekte; banka ve sigorta kuruluşları da küreselleşme sürecine paralel olarak büyümektedir. Sektörde çok uluslu şirketler önemli bir paya sahiptir. İletişim sektöründeki gelişmelerin etkisiyle sektör aynı zamanda giderek daha fazla uluslararasılaşmaktadır. Bu gelişmeler ise sektörün nitelikli eleman gereksinimini sürekli olarak artırmaktadır. Örneğin Türkiye’de 2002 yılında 120.000 olan banka personeli sayısı 2008’de 170.000’e yükselmiştir. Aynı dönemde şube sayısı ise 6,100’den 9,000’e çıkmıştır. Sigorta sektöründe de bankacılık sektörüne paralel bir gelişme görülmekte, personel ve şirket sayısı artmaktadır. Örneğin 2006’da 13,617 olan sigorta şirketleri çalışanları sayısı 2008’de 16,069’a; 55 olan şirket sayısı ise 62’ye çıkmıştır. Nitelikli elemana gereksinim ekonomik gelişmeler bağlı olarak önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

DERSLER

Detaylar için tıklayın.

 

DGS SINAVI ile GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS PROGRAMLARI

 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Ekonometri
 • Ekonomi
 • Ekonomi ve Finans
 • İktisat
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik