foto ABDULLAH BERAM

Yüksekokul Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BERAM

  +90 (258) 296 2573 

  +90 (258) 791 1490

abdullahberam@pau.edu.tr