Bekilli Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

BEKİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin Adı

İstenen Belgeler

Hizmetin Azami Tamamlanma Süresi

1

Not Durum Çizelgesi (Transkript)

 • Öğrenci Kimliği

 

5 Dakika

2

Yatay Geçiş İşlemleri

(Bekilli Meslek Yüksek Okulundan Başka Okula Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler)

 • Başvuru Formu
 • Not Durum Çizelgesi (Transkript)
 • Ders İçerikleri
 • Öğrenci Belgesi

 

10 Dakika

3

Yatay Geçiş İle Gelen Öğrencilerin İntibaklarının Yapılması

 • Not Durum Çizelgesi (Transkript)
 • Ders İçerikleri

 

5 İş Günü

4

Ders İçeriklerinin Verilmesi

 • Öğrenci Kimliği

5 Dakika

5

Ders Kayıt Yenileme İşlemleri

 

 • Pusula Bilgi Sistemi Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

Akademik Takvimde Belirtilen Süreler İçinde

6

Mazeretli Ders Kayıt

Yenileme İşlemleri

 • Dilekçe
 • Mazerete İlişkin Belge

 

 

Akademik Takvimde Belirtilen Süre Bitimini Takip Eden 1 İş Günü

7

Ders Ekle-Sil İşlemleri

 • Pusula Bilgi Sistemi Üzerinden Ders Seçimi Yapılır

 

 

Akademik Takvimde Belirtilen Süreler İçinde

8

Staj İşlemleri

 • Staj Başvuru Formu (İşyeri Onaylı)
 • Fotoğraf (1 Adet)
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Zorunlu Staj Sigortası için gerekli Bilgi formu

Staj İşlemleri İçin Belirlenen ve İlan Edilen Takvim Süresi

9

Kayıt Silme

(Kendi İsteği İle)

 • Dilekçe
 • İlişik Kesme Belgesi
 • Başkası İşlem Yapacaksa Noter Vekaleti

1 İş Günü

10

Kayıt Dondurma İşlemleri

 • Dilekçe (Yarıyıl Başlangıcından Önce)
 • Mazerete İlişkin Belge

Mazeret Dilekçesi Verilmesi Son Teslim Tarihinden İtibaren 5 İş günü

11

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 • Dilekçe

 

5 İş Günü

12

Üç Ders Sınav Başvurusu

 • Dilekçe
 • Not Durum Çizelgesi (Transkript)

5 İş Günü

13

Mazeret Sınav Başvurusu

 • Dilekçe
 • Mazerete İlişkin Belge

5 İş Günü

14

Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması, Web Sayfasında İlan Edilmesi

-

14 İş Günü

15

Sınav Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında İlan Edilmesi

-

14 İş Günü

16

Yaz Döneminde Açılacak Derslerin Belirlenip İlan Edilmesi

-

14 İş Günü

17

Derslerden Muaf Olma

 • Dilekçe (Eğitim –Öğretim Yılı Başlangıcında ilk iki Hafta)
 • Daha Önce Öğrenim Gördüğü/Mezun Olduğu Kurumdan alınacak;
 • Not Döküm Belgesi
 • Ders İçerikleri

5 İş Günü

18

Diploma Alma İşlemleri

 • Ayrılma Belgesi (Pusula Bilgi Sisteminden)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Başkası Alacaksa Noter Vekâleti

 

19

Akademik Personel için Görev Süresi Uzatımı

 • Dilekçe
 • Öz Geçmiş Formu
 • Öğretim Görevlisi Değerlendirme Formu

15 İş Günü

 

20

Personel Görev Yeri Belgesi

 • Pusula Bilgi Sistemi-Personel Bilgi Sistemi-Raporlar-Çalışma Belgesi (personelin kendisi tarafından çıkartılarak Yüksekokul Sekreterliğine onaylatması)

5 Dakika

 

21

Personel İzin İstekleri

 • Dilekçe
 • Raporlu olduklarını belirten dilekçeleri ve raporları

1 İş Günü

 

 

 

22

Personel Sempozyum, Panel, Konferans vb. Faaliyetler Katılım İsteği

 • Dilekçe
 • Katılım Davet Yazısı

15 İş Günü

 

23

Akademik Personel Yolluk Talebi

 • Dilekçe
 • Sempozyum / Konferans / Bilimsel Toplantı vb. İlişkin İçerik

15 İş Günü

 

24

Yolluk Ödemeleri

 • Katılım Belgesi
 • Katılım Ücreti Makbuzu veya Resmi Yazı
 • Yolculuk Havayolu ile yapılmışsa bilet

 

15 İş Günü

 

25

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi

 • Görevlendirme talep yazısı
 • Yönetim kurulu kararı

 

5 İş Günü

 

26

Ücretsiz ve doğum iznine ayrılma

 • Dilekçe
 • Doğum öncesi izin raporu ve doğum raporu

5 İş Günü

 

27

Bilgi Edinme İsteği

 • Dilekçe

5 İş Günü

 

28

22/d kapsamında firmalardan istenen belgeler

 • Vergi Borcu olmadığına dair yazı (Defterdarlıktan)
 • SGK’ dan borcu olmadığına dair yazı (SGK il müdürlüğünden)
 • İhalede yasaklı olmadığına dair yazı

15 İş günü

 

29

Gelen Evrak

 • Çeşitli kurumlardan gelen her türlü evrakın kurum içinde kayıt defterine islenerek dağıtılması

 

 

5 İş Günü

 

30

Giden Evrak

 • Kurum içinden gönderilen tüm evrakların kayıt defterine islenerek kurum dışına ulaştırılması

 

5 İş Günü

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BEKİLLİ  MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  

İlk Müracaat Yeri                                                               İkinci Müracaat Yeri

İsim           : Ramazan Balım                                                 İsim           : Ali Kaya

Ünvan       : Yüksekokul Sekreteri                                        Ünvan        : Doç. Dr.

Adres        : Zeynep Şamil Girgin Yerleşkesi                             Adres          : Zeynep Şamil Girgin Yerleşkesi  

                    PK:20930 Bekilli /DENİZLİ                                             PK:20930 Bekilli /DENİZLİ

Telefon      : +90 (258) 791 1490                                             Telefon      : +90 (258) 296 3376

Faks          : +90 (258) 791 2898                                                      Faks           : +90 (258) 791 2898 

E-Posta     : bmyo@pau.edu.tr                                              E-Posta      : bmyo@pau.edu.tr