VİZYON

            Vizyonumuz ilk olarak; ülkemizin küresel rekabete ve teknolojiye adapte olması için ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmek. İkinci olarak; üniversite-sanayi-toplum arasındaki işbirliğini sağlayarak bölge ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak. Ve son olarak; ulusal ve uluslararası projelerde lider bir meslek yüksekokulu olmaktır.