İlişik Kesme İşlemleri Öğrenci Kılavuzu [PDF]

Öğrenciler artık ilişik kesme işlemlerini (Ayrılma (Mezuniyet) ve Kayıt Sildirme) ilgili birimlerden ıslak imzaya gerek duyulmaksızın lisans / önlisans programlarında Öğrenci Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler / Menu > İlişik Kesme sayfası, lisansüstü programlarda ise Enstitü Bilgi Sistemi > Öğrenci İşlemler/ Student Page > İlişik Kesme sayfası üzerinden başlatıp tamamlayabileceklerdir.

  •  Daha önce ilişik kesme işlemlerini ıslak imza ile tamamlamış öğrencilerin yeniden online ilişik kesme işlemi yapmalarına gerek yoktur.
  • Yatay Geçiş ile kayıt sildirme işlemleri eskiden olduğu gibi ıslak imza ile yürütülecektir.
  • Ayrılma (Mezuniyet) için ilişik kesme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin “Mezun” durumuna gelmesi gerekir. Aktif durumda olan (mezuniyet kararı işlenmemiş) öğrenciler Ayrılma (Mezuniyet) için ilişik kesme işlemlerini başlatamazlar.
  • Kayıt Sildirme için ilişik kesme işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin “Aktif / Aktif (NÖSA) / Aktif (AÖSA)” durumlarında birinde olması gerekir.
  • Sistem tarafından öncelikli olarak harç borcu ve kütüphane kitap ve/veya kitap geciktirme borcu kontrol edilir. Lisansüstü öğrenciler (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında) için ayrıca tez teslimi kontrolü yapılır. Bu borçlardan en az biri varsa sistemde ilişik kesme işlemine devam edilemez. Ayrıca Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü için Erasmus ile giden öğrenci, Mevlana ve Genel Anlaşma giriş tipindeki öğrenciler kontrol edilir.
  • Öğrenci “Onayla” butonuna tıklayarak ilişik kesme işlemini başlatır.
  • Ayrılma (Mezuniyet) ilişik kesme işlemleri yapmak için sisteme girip sehven Kayıt Sildirme işlemini başlatan öğrencilerin bu işlemi geri almak için danışmanı aracılığıyla ya da doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurması gerekir.
  • Eğer bir birimde ilişiği “Vardır” işaretlenmiş ise ilgili birim ile görüşülerek gerekli kontrollerin ve malzeme teslimatı gibi işlemlerin tamamlanması gerekir. Bütün işlemler tamamlandığında “Sonuç” kısmında İlişik kesme işleminiz tamamlanmıştır yazar. Bu işlemin sona ermesiyle öğrencinin kimlik kartının geçerliliği sona erer.