01. Yüksek Lisans Tez Öneri Formu Hazırlama Kılavuzu

02. Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

03. Yüksek Lisans Tez Öneri Değişik Formu

04. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sınav Öncesi

05. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sınav Sonrası

06. Mezuniyet için Gerekli Evraklar

07. Danışman Değişikliği Talep Formu