SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU

Adı Soyadı

Birimi

Prof. Dr.Türkan TURAN

Enstitü Müdürü (Birim Yöneticisi)

Doç. Dr.Çiğdem ERDOĞAN

Enstitü Müdür Yardımcısı (Birim Yönetici Yardımcısı)

Yakup MOLLAOĞLU

Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri

Prof. Dr. Osman İsmail ÖZDEL

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Zafer SINIK

Özel Sektör Temsilcisi

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Doç. Dr. İsmail Hakkı AKBUDAK

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekim Yardımcısı

Demet EKİCİ

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhemşire Vekili

Nezahat AKIN

TFD İl Temsilcisi

Oğuzhan SULUBEY

Aydem Fen Lisesi

Arş. Gör. Melek TUNÇ ATA

Pamukkale Üniversitesi  Fizyoloji ABD Öğrenci Temsilcisi