Kalite Hedeflerimiz

  •     Eğitim ve öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında;
  • Lisansüstü programların ders müfredatlarını ve değerlendirme ölçütlerini çağın gerekliliklerine uygun olarak her dönem gözden geçirme ve gerekli durumlarda  güncelleme sürecinin  işletilmesini sağlamak,
  • Mevcut ve güncellenen mevzuatın uygulanması hususunda öğrenci ve öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
  •    Araştırma ve geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında;
  • Uluslararası  literatüre katkıda bulunan özgün tezlerin üretilmesini sağlamak,
  • Tez projelerinin desteklenmesi hususunda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ile proje yürütücüleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,