Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Menü

İdari Yapı

 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Erhan UĞURLU 

 

 

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

 


 

 

 

 

Doç. Dr.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERİ

 

 Yakup MOLLAOĞLU

 

 

MEMUR

 

ŞEF

 

 MEMUR

 

 

Saliya KOCATEPE

 Volkan KÜÇÜK

 

 

Mukaddes DURDU

 

 MEMUR 

Emel MIHÇI