İdari Yapı

                                 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

                     

 

Prof. Dr. Hülya ÇETİN     

 

 

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

 

 

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERİ

 

 Yakup MOLLAOĞLU

 

 

MEMUR

 

ŞEF

 

 MEMUR

 

 

Saliya KOCATEPE

 Volkan KÜÇÜK

 

 

Mukaddes DURDU


 MEMUR


MEMUR  

Emel MIHÇI

 

 

 

 

 

 Ayşegül ER