İdari Yapı

                                 

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ 

      

Prof. Dr. Türkan

TURAN  

 

 

 

MÜDÜR YARDIMCILARI

 

 Doç. Dr. Çiğdem

GÖK

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Ege

Rıza KRAGÜR

 

 

ENSTİTÜ SEKRETERİ

 

 Yakup MOLLAOĞLU

 

 

MEMUR

 

ŞEF

 

 MEMUR

Saliya KOCATEPE

 Volkan KÜÇÜK

       Emel MIHÇI             


  MEMUR
 
 

 

Ayşegül ER