Birim Kalite Üyeleri
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Çiğdem ERDOĞAN
Başkan
Etik Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ege Rıza KARAGÜR
Üye
Enstitü Sekreteri
Yakup MOLLAOĞLU
Üye
İdari Personel
Volkan KÜÇÜK
Üye
Öğrenci Temsilcisi
Harun Emrah TÜRKDOĞAN
Üye