Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Hülya ÇETİN

Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL