Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Türkan TURAN

Doç. Dr.  Çiğdem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Ege Rıza KARAGÜR