Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Erhan UĞURLU

Doç. Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL