Müdür

Prof. Dr. Hülya ÇETİN
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN
 

Müdür Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

 

Anatomi AD 

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL

Antrenman ve Hareket AD

Prof. Dr. Bilal Utku ALEMDAROĞLU

Biyofizik AD

Prof. Dr. Erol Ömer ATALAY

Biyoistatistik AD

Prof. Dr. Beyza ŞAHİN

Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Ahmet ERGİN

Halk Sağlığı Hemşireliği AD

Prof. Dr. Asiye KARTAL

Hemşirelik AD

Prof. Dr. Bengü ÇETİNKAYA

Histoloji ve Embriyoloji AD

Prof. Dr. Gülçin ABBAN METE

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Fizyoloji AD

Prof. Dr. Z. Melek KÜÇÜKATAY

İş ve Uğraşı Tedavisi AD

Prof. Dr. Suat EREL

Sinir Bilim AD

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL

Kanser Moleküler Biyolojisi AD
Prof. Dr. Hakan AKÇA
Ortodonti AD
Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇOKAKOĞLU

Sporda Psiko Sosyal Alanlar AD

Doç. Dr. Özgür MÜLAZIMOĞLU BALLI

Tıbbi Biyoloji AD

Prof. Dr. İbrahim AÇIKBAŞ

Tıbbi Biyokimya AD

Prof. Dr. Hülya AYBEK

Tıbbi Farmakoloji AD

Prof. Dr.Z. Melek KÜÇÜKATAY

Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. İlknur KALELİ

Raportör

Yakup MOLLAOĞLU